Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008
Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008
Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008
 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ

ΣΚΟΥΠΙΔΟΧΑΡΤΗΣ


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

Οι Κατερινιώτες πετάμε ανεξέλεγκτα τα σκουπίδια μας και τα κάθε λογής μπάζα στα ρέματα του Πέλεκα και του Μαυρονερίου. Δείτε στο χάρτη (πατήστε στο "Προβολή μεγαλύτερου χάρτη")...

Μελλοντικός μας στόχος είναι η καταγραφή, όσο το δυνατόν, περισσότερων ανεξέλεγχτων χωματερών σε όλες τις γωνιές της Πιερίας.

 
Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008
Σύνοψη συμπερασμάτων της ημερίδας: «Ο δασικός μας πλούτος: θα υπάρχει και αύριο;»

Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2010, Συνεδριακό Κέντρου Κατερίνης (ΕΚΑΒΗ)

Η ημερίδα οργανώθηκε από τους ΦΙΛΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ με θέμα την αειφορική διαχείριση των δασών και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκστρατείας ενημέρωσης των πολιτών για την παράνομη υλοτομία, μιας μόνιμης απειλής για τα δάση της Πιερίας που παρουσιάζει έξαρση τον τελευταίο καιρό.

Προσκεκλημένοι ομιλητές:

·         Πέτρος Κακούρος,  Δρ Δασολογίας, Συνεργάτης του Ελλ. Κέντρου Βιοτόπων (ΕΚΒΥ)

·         Δημήτρης Μπούσμπουρας, Βιολόγος, Ερευνητής της Ελλ. Ορνιθολογικής Εταιρείας

·                     Νίκος Γρηγοριάδης, Δρ Δασολογίας, Ερευνητής του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών

 

Σύνοψη συμπερασμάτων της ημερίδας[1]:

Τα δάση είναι σημαντικά για την φύση και τον άνθρωπο και ιδιαίτερα για:

·         τη βιοποικιλότητα καθώς αποτελούν το ενδιαίτημα πολλών ειδών

·         την παραγωγή ξυλείας για κατασκευές, ενέργεια και άλλες χρήσεις

·         την προστασία των εδαφών

·         τη ρύθμιση της δίαιτας των νερών και την διατήρηση της ποιότητας των νερών

·         την προστασία του κλίματος τοπικά και παγκόσμια

Η ξυλεία είναι ανανεώσιμος φυσικός πόρος που πρέπει να τον διαχειριζόμαστε σωστά ώστε το δάσος να μπορεί να επιτελεί όλες τις λειτουργίες του. Η έννοια της αειφορίας εισήχθηκε στην δασοπονία πριν από πολλές δεκαετίες και αποτελεί βασική αρχή για την διαχείριση των δασών χωρίς όμως να γίνεται πάντα στην πράξη.

Η δασική υπηρεσία επιβλέπει όλες τις δραστηριότητες στα δάση ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς.  Πριν από τις υλοτομίες γίνεται δασική διαχειριστική μελέτη η οποία εγκρίνεται και επιβλέπεται στην εκτέλεσή της από την δασική υπηρεσία. Στην δασική διαχειριστική μελέτη πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι φυσικές, κοινωνικές και οικονομικές παράμετροι για τη διαχείριση των δασών. Οι στόχοι της διαχείρισης πρέπει να είναι πολλαπλοί και όχι μόνο η παραγωγή ξύλου. Ιδιαίτερα στις προστατευόμενες περιοχές ο στόχος που πρέπει να κυριαρχεί είναι η διατήρηση του τοπίου και της βιοποικιλότητας.

 

Η ποικιλία στην δομή του δάσους, η ποικιλία στην σύνθεση των ειδών, η ύπαρξη ώριμων και νεκρών ιστάμενων δένδρων βελτιώνει τις συνθήκες για την βιοποικιλότητα καθώς αναπτύσσονται περισσότερα είδη φυτών και βρίσκουν τροφή και καταφύγιο περισσότερα είδη ζώων. Οι δρόμοι που διανοίγονται για την διευκόλυνση των υλοτομιών και την μεταφορά της ξυλείας ή για άλλους λόγους δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα όχλησης σε ορισμένα είδη και διευκολύνουν λαθροθήρες και λαθροϋλοτόμους.

 

Η παραγωγή καυσόξυλων γίνεται με την διαχείριση των δασών, κυρίως των δρυών, με αποψιλωτικές υλοτομίες. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός πυκνού πρεμνοφυούς δάσους. Οι αποψιλωτικές υλοτομίες υποβαθμίζουν το δάσος ως ενδιαίτημα καθώς υλοτομείται ολοκληρωτικά κάθε 20-30 χρόνια και κατακερματίζεται η συνέχεια. Για το λόγο αυτό υπάρχει πρόβλεψη να τίθεται υπό αναγωγή μέρος της έκτασης του αποψιλωτικά διαχειριζόμενου πρεμνοφυούς δάσους για τη δημιουργία ώριμου σπερμοφυούς δάσους, οπότε με επιλεκτικές υλοτομίες θα παράγεται ξυλεία και για άλλες χρήσεις. Η ανόρθωση των δασών μπορεί μακροπρόθεσμα να προσφέρει περισσότερα έσοδα και ποιοτικά προϊόντα και ταυτόχρονα βελτιώνει όλες τις λειτουργίες του δάσους. Η πρόβλεψη ανόρθωσης των αποψιλωτικά διαχειριζόμενων δασών υπάρχει σε νόμους αλλά δεν εφαρμόζεται συστηματικά ή εφαρμόζεται σε ένα μικρό βαθμό σε δημόσια δάση.

 

Η λαθροϋλοτομία παρουσιάζει έξαρση τελευταία. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δασών Πιερίας οι μηνύσεις για λαθροϋλοτομία είναι διπλάσιες τα τελευταία χρόνια. Η λαθροϋλοτομία γίνεται κυρίως για την παραγωγή καυσόξυλων και έχει συμβεί ακόμη και εντός του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. Συνδέεται με την αύξηση τιμής του πετρελαίου καθώς αυξάνει η ζήτηση για ξύλο αν και οι τελικές τιμές για τον καταναλωτή, σε σχέση με το πετρέλαιο, δεν είναι πολύ διαφορετικές. Η γενική εκτίμηση είναι ότι τα κρούσματα θα αυξηθούν στο μέλλον και χρειάζεται πρόληψη και καταστολή.

Για τους παραδασόβιους πληθυσμούς αρκεί η ξυλεία που διατίθεται σε ειδική προνομιακή τιμή υπό την εποπτεία της Δασικής Υπηρεσίας. Η μεγάλη ζημιά γίνεται από αυτούς που κάνουν εμπόριο από παράνομη υλοτομία.

Η λαθροϋλοτομία είναι ληστρική και προκαλεί μεγάλες καταστροφές καθώς γίνεται χωρίς σχεδιασμό και χωρίς κανένα ενδιαφέρον για την αναγέννηση του δάσους.

Για την αντιμετώπιση της λαθροϋλοτομίας προτείνεται:

·         Αυξημένη φύλαξη από την δασική υπηρεσία αλλά και συμμετοχή των πολιτών. Η καταγγελία δεν είναι ρουφιανιά. Η δασική υπηρεσία δέχεται και εξετάζει και ανώνυμες καταγγελίες.

·         Η δασική υπηρεσία ελέγχει τα φορτηγά που μεταφέρουν ξυλεία αν έχουν δελτία αποστολής. Δεν πραγματοποιούνται έλεγχοι στις μάντρες καθώς δεν είναι ολοκληρωμένο το πλαίσιο ελέγχου της εμπορίας της ξυλείας. Το νομικό πλαίσιο ελέγχου της εμπορίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί στην ΕΕ και στη χώρα μας. Οι έμποροι ξυλείας πρέπει να μπορούν, σε ολόκληρη την αλυσίδα προμήθειας, να προσδιορίζουν τους φορείς εκμετάλλευσης ή τους χονδρεμπόρους που προμήθευσαν την ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας.

·         Στους δευτερεύοντες δασικούς δρόμους θα πρέπει να τοποθετηθούν μπάρες ελεγχόμενης πρόσβασης οχημάτων, τις οποίες επιτρέπει ο νόμος. 

·         Οι πολίτες θα πρέπει να αγοράζουν ξυλεία μόνο με τιμολόγιο, το οποίο πιστοποιεί και την νομιμότητα της υλοτομίας.[1] Τα συμπεράσματα συντάχθηκαν από τους διοργανωτές της ημερίδας, βάσει των εισηγήσεων και παρεμβάσεων υπηρεσιών και πολιτών και της συζήτησης που ακολούθησε. Δημοσιοποιούνται ως βάση προβληματισμού καθώς το πρόβλημα της λαθροϋλοτομίας έχει ενταθεί στο σύνολο της χώρας, ενώ ταυτόχρονα έχει αναπτυχθεί έντονος προβληματισμός για τις κατευθύνσεις των διαφόρων πολιτικών σε σχέση με την διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

Τελευταία ανανέωση ( 21.03.11 )
 
< Προηγ.   Επόμ. >
Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008
 

ΘΕΜΑΤΑ

 olibos.jpg
 peleka.jpg
 podhlato.JPG
 platanodasos.jpg
 
 
 
Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008