Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008
Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008
Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008
 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ

ΣΚΟΥΠΙΔΟΧΑΡΤΗΣ


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

Οι Κατερινιώτες πετάμε ανεξέλεγκτα τα σκουπίδια μας και τα κάθε λογής μπάζα στα ρέματα του Πέλεκα και του Μαυρονερίου. Δείτε στο χάρτη (πατήστε στο "Προβολή μεγαλύτερου χάρτη")...

Μελλοντικός μας στόχος είναι η καταγραφή, όσο το δυνατόν, περισσότερων ανεξέλεγχτων χωματερών σε όλες τις γωνιές της Πιερίας.

 
Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008
Δεν είναι καλή ιδέα ο ενταφιασμός βιομηχανικών αποβλήτων στο λατομείο Λιτοχώρου

Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος

 

Τους τελευταίους μήνες απασχολεί την πιερική κοινωνία η πρόθεση του Δήμου Δίου – Ολύμπου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης (Δ.Ε.Α.Δ.Ο.) να συνάψουν συμφωνία για το θάψιμο βιομηχανικών αποβλήτων στο λατομείο Λιτοχώρου, πολύ κοντά στον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου αλλά και σε τουριστικές περιοχές.

 Οι «Φίλοι του Περιβάλλοντος» παρακολουθούμε το θέμα από την πρώτη στιγμή σε όλες τις διαστάσεις του. Η άποψή μας είναι ότι το υλικό αυτό δεν πρέπει να θαφτεί στο Λιτόχωρο, εφόσον δεν συμφωνούν μεταξύ τους οι ειδικοί επιστήμονες αν είναι επικίνδυνο ή όχι και αν θα έχει ή όχι επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία όταν αποτεθεί στο συγκεκριμένο χώρο, αλλά και για γενικότερους λόγους (βλάβη στον τουρισμό από τη φημολογία και μόνο, ανάγκη να γίνει επιτέλους σωστή χωροθέτηση ειδικού χώρου για τα βιομηχανικά απόβλητα κ.ά.).

Η Ένωσή μας υποστηρίζει τον αγώνα ενεργών πολιτών και κατοίκων της περιοχής να αποτρέψουν το παραπάνω σχέδιο. Με στόχο να δυναμώσουμε τις φωνές που αντιδρούν σε μια ενέργεια που εγκυμονεί κινδύνους για μια περιοχή ιδιαίτερη σημαντική, αποστείλαμε στον Υπουργό Περιβάλλοντος την παρακάτω επιστολή:

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

         Οι «Φίλοι του Περιβάλλοντος Πιερία 2008» αποτελούμε μια ένωση πολιτών με σκοπό την προστασία του φυσικού  και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της Πιερίας και την αειφορική ανάπτυξη της περιοχής.

         Με την επιστολή αυτή εκφράζουμε την αντίθεση και τη διαμαρτυρία μας για τα προωθούμενα σχέδια της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δίου - Ολύμπου και της εταιρείας ΤOSOH Hellas Α.Β.Ε. να ενταφιαστεί μεγάλη ποσότητα βιομηχανικών αποβλήτων (82.000 τόνοι), παραπροϊόντος της εταιρείας κατά τη διαδικασία παραγωγής ηλεκτρολυτικού διοξείδιου του μαγγανίου, σε τμήμα του λατομείου αδρανών υλικών του Λιτοχώρου, στη θέση «Γούρνες – Ξηροκάμπι», στους πρόποδες του ιστορικού Ολύμπου.

         Η θέση στην οποία σχεδιάζεται η διάθεση των βιομηχανικών αποβλήτων, ως τρόπος «αποκατάστασης» ενός μικρού τμήματος του λατομείου (15 στρεμμάτων), γειτνιάζει τόσο με την προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου όσο και με την τουριστικά ανεπτυγμένη θαλάσσια ακτή της νότιας Πιερίας και περιβάλλεται από καλλιεργούμενες εκτάσεις και οικισμούς με σημαντικές τουριστικές εγκαταστάσεις. Είναι γνωστό ακόμη ότι το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής αποτελείται από πορώδη και υδροπερατά πετρώματα.

         Τα παραπάνω και μόνο στοιχεία ταυτότητας της περιοχής θα έπρεπε να αποτρέψουν κάθε σκέψη για τη διάθεση των αποβλήτων στο συγκεκριμένο χώρο. Ωστόσο, σε πείσμα της κοινής λογικής, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δίου-Ολύμπου ενέκρινε την τροποποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως προς τον τρόπο αποκατάστασης της συγκεκριμένης έκτασης ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες, με εξαίρεση τις δασικές υπηρεσίες, γνωμάτευσαν θετικά. Το τελευταίο βήμα ήταν η απόφαση 6588/5-10-2012 του Γ. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κ. Μακεδονίας, με την οποία τροποποιούνται οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας και αποκατάστασης του συγκεκριμένου λατομείου ώστε να επιτρέπεται απόθεση του αποβλήτου.

         Ως πολίτες της Πιερίας με ενδιαφέρον για την υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής, για την ακεραιότητα και την ποιότητα του περιβάλλοντος και τη διατήρηση αλώβητης της μεγάλης αξίας της προστατευόμενης περιοχής του Ολύμπου, είμαστε ανάστατοι και εξαιρετικά ανήσυχοι με τις αποφάσεις τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου Δίου – Ολύμπου όσο και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κ. Μακεδονίας. Οι αποφάσεις αυτές, πέρα από τους κινδύνους που εγκυμονούν, αποτελούν πλήγμα και για το τουριστικό μέλλον της περιοχής.

         Παρακολουθώντας με προσοχή τη δημόσια συζήτηση που διεξάγεται από αρκετών μηνών, έχουμε διαμορφώσει την άποψη ότι η ορθότητα της απόφασης για το συγκεκριμένο έργο είναι τουλάχιστον αμφιλεγόμενη και δεν συγκεντρώνει την ομοφωνία των ειδικών επιστημόνων. Το συγκεκριμένο απόβλητο έχει χαρακτηριστεί ως «μη επικίνδυνο» σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Αποβλήτων, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο έγινε ο χαρακτηρισμός αμφισβητείται βάσιμα από άλλους επιστήμονες. Διατυπώθηκαν επίσης αμφισβητήσεις για πολλές ακόμη παραμέτρους και χαρακτηριστικά του υλικού και του σχεδίου απόθεσης όπως η προβαλλόμενη χαμηλή περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα, η δυνατότητα στεγανοποίησης, οι δοκιμές έκπλυσης, η συνεργιστική και βιολογική δράση, η βεβαιότητα ότι δεν θα  αστοχήσει η εγκατάσταση στο μέλλον κ.ά.

         Επειδή από τα παραπάνω δεν προκύπτει κατά κανένα τρόπο βεβαιότητα ότι το έργο αυτό δεν θα είναι βλαπτικό για το περιβάλλον και την υγεία, η σωφροσύνη, η κοινή λογική και η ανάγκη να προφυλάξουμε πολύτιμες αξίες του περιβάλλοντος και την υγεία των ανθρώπων, επιβάλλουν τη ματαίωση του συγκεκριμένου έργου.

         Σας καλούμε, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, να ακυρώσετε την απόφαση 6588/5-10-2012 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κ. Μακεδονίας, ως έχετε εκ του νόμου δικαίωμα και να μην επιτρέψετε την εγκατάσταση ενός μόνιμου κινδύνου υποβάθμισης και υπονόμευσης του μέλλοντος μιας περιοχής ιδιαίτερα σημαντικής για τη χώρα μας αλλά και ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Για το Δ. Σ.

της εταιρείας «Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008»

       Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γραμματέας

    Γιώργος Περδίκης                                                                    Γιώργος Τούλης

 
Επόμ. >
Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008
 

ΘΕΜΑΤΑ

 olibos.jpg
 peleka.jpg
 podhlato.JPG
 platanodasos.jpg
 
 
 
Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008