Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008
Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008
Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008
 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ

ΣΚΟΥΠΙΔΟΧΑΡΤΗΣ


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

Οι Κατερινιώτες πετάμε ανεξέλεγκτα τα σκουπίδια μας και τα κάθε λογής μπάζα στα ρέματα του Πέλεκα και του Μαυρονερίου. Δείτε στο χάρτη (πατήστε στο "Προβολή μεγαλύτερου χάρτη")...

Μελλοντικός μας στόχος είναι η καταγραφή, όσο το δυνατόν, περισσότερων ανεξέλεγχτων χωματερών σε όλες τις γωνιές της Πιερίας.

 
Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008
Χωροταξία – Πολεοδομία : Ένα πολιτικό ζήτημα
Γράφει ο/η Γιάννης Τσαπανίδης   

Διανύουμε την περίοδο που οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν ήδη ολοκληρώσει, οδεύουν στην ολοκλήρωση ή ,τέλος σε πολλές περιπτώσεις, πρόκειται να ξεκινήσουν τις διαδικασίες για την κατάρτιση των χωροταξικών σχεδίων. Αυτή την περίοδο, και έχοντας συμβουλευτεί ειδικούς επί του θέματος, παρουσιάζουμε κάποιες γενικές ιδέες για τον χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά και την αναγκαιότητά του.

Ο χώρος στον οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί ένα χωροταξικό σχέδιο έχει κάποια χαρακτηριστικά που πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν  από τον εκάστοτε μελετητή. Ο χώρος αποτελεί κοινό αγαθό στο οποίο δραστηριοποιείται το σύνολο των πολιτών. Ταυτοχρόνως, πρέπει να αντιμετωπίζεται δίχως τάσεις εξαντλητικής εκμετάλλευσης , αλλά να «καταναλώνεται» με περίσκεψη και αποδοτικότητα. Με δεδομένο τον πεπερασμένο χαρακτήρα του, η όποια εκμετάλλευση του χώρου, πρέπει  να συμβαδίζει με τις ιστορικές ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει, όπως τα προϊόντα που δύναται να παράγει, τις παρεμβάσεις που μπορεί να δεχθεί και τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά της κοινωνίας που κατοικεί σε αυτόν. Όλα τα ανωτέρω, συνυπολογιζόμενα, αποτελούν τους περιορισμούς, αλλά και τις κατευθυντήριες γραμμές, του μελετητή που καταρτίζει ένα χωροταξικό σχέδιο.

Η πολεοδομία και η χωροταξία επιδιώκουν τη βιώσιμη οργάνωση μιας περιοχής και την αειφόρο ανάπτυξή της. Χειρίζονται θέματα όπως α) οι χρήσεις της γης, γεγονός που επιδρά στο παραγωγικό σύστημα, β) η χωρική τοποθέτηση των δομών παραγωγής και κατανάλωσης, γ) η διάκριση των δημοσίων κτήσεων από τις ιδιωτικές περιουσίες, δ) η ένταση της εκμετάλλευσης της γης με τον καθορισμό των αξιών της (εργαλείο για αυτό αποτελεί ο συντελεστής δόμησης), ε) η επάρκεια και η ποιότητα κοινωνικών (π.χ. σχολεία, πάρκα) αλλά και τεχνικών  (π.χ. δρόμοι, βιολογικοί καθαρισμοί) δομών και τέλος στ) η αειφορία στη διαχείριση των φυσικών διαθεσίμων.

Αναμενόμενα εμπόδια του ορθού σχεδιασμού θεωρούνται οι μη προβλέψιμες αλλαγές όπως το καλπάζον περιβαλλοντικό πρόβλημα, οι μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών (π.χ. κύμα οικονομικών μεταναστεύσεων) και οι επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης. Ακόμη, ως πρόβλημα μπορεί να θεωρηθεί η ανάμειξη των ιδιωτών, στα συμφέρονται των οποίων, πολλές φορές, εναντιώνεται ο  σχεδιασμός.

Το χωροταξικό διακρίνεται σε εθνικό και περιφερειακό. Μπορεί επίσης να είναι ειδικό (π.χ. περί τουρισμού, βιομηχανίας). Τέλος υπάρχει το πολεοδομικό σχέδιο που καταρτίζεται σε επίπεδο δήμων.

Στην πράξη, η προσπάθεια ολοκλήρωσης του σχεδιασμού μπορεί να χαρακτηρισθεί ως πολύπλοκη, με αντιφάσεις και αλληλοκαλύψεις.

Η εγκυρότητα των σχεδιασμών προϋποθέτει την τυπική νομιμοποίηση (από φορείς του δημοσίου και τις προβλεπόμενες διαδικασίες) και την ουσιαστική νομιμοποίηση που προϋποθέτει την αποδοχή της κοινωνίας. Προσβλητέος νομικά θεωρείται ο σχεδιασμός που αποδεδειγμένα δεν λειτουργεί για το δημόσιο συμφέρον.

Στην περίπτωση της Πιερίας, σε κάποιους δήμους έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός, ενώ σε άλλους η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται ο δημόσιος διάλογος μετά το πέρας των μελετών.

Είναι ευνόητο το γεγονός ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής και τις δυνατότητες ανάπτυξης, όχι μόνο της κοινωνίας του σήμερα, αλλά και των μελλοντικών γενιών. Εξαιτίας αυτού κρίνεται ως ζωτικής σημασίας η σύμπραξη των πολιτών στο σχεδιασμό και επόμενο είναι το χωροταξικό-πολεοδομικό να θεωρείται πολιτικό ζήτημα.

 

Το άρθρο αυτό γράφτηκε από τον Γιάννη Τσαπανίδη, ειδικό γραμματέα του Δ.Σ. των Φίλων του Περιβάλλοντος και βασίστηκε στην παρουσίαση που έκανε στα μέλη μας ο κ. Ν. Παπαμίχος, καθηγητής - πολεοδόμος του Α.Π.Θ.

Τελευταία ανανέωση ( 06.12.08 )
 
< Προηγ.   Επόμ. >
Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008
 

ΘΕΜΑΤΑ

 olibos.jpg
 peleka.jpg
 podhlato.JPG
 platanodasos.jpg
 
 
 
Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008 Φίλοι του Περιβάλλοντος - Πιερία 2008